Den Haag – Home – Den Haag

Vergunningen, bezoek aan- en afmelden, plattegronden en tarieven, parkeerplaats of laadpaal, betalen en boetes.
Huisvuil, huisvuilkalender, afvalpas, afval scheiden, grofvuil, tuinafval, meldingen en bedrijfsafval.
Gemeentebelastingen, betalen, bezwaar maken, WOZ-waarde, hondenbelasting, contact.
Verhuizing doorgeven, bewijs van bewoning, verhuizen vanuit het buitenland, briefadres, adresonderzoek.
Aanvragen of vernieuwen van paspoort of Nederlandse identiteitskaart.
Werk zoeken, bijstand, uitkeringen, toeslagen, energietoeslag, schuldhulpverlening, Ooievaarsregelingen, uitkeringen en bijstand voor ondernemers, Bbz.
Wmo, zorg en hulp aanvragen, servicepunten, woningaanpassing, rolstoel, scootmobiel, mantelzorgers.
Aanvragen (of inschrijven) van akten, uittreksels en verklaringen zoals VOG, basisadministratie, geboorteregister.
Aangifte van geboorte, vaderschap, erkenning kind, adopteren.
Vergunningen en ontheffingen aanvragen voor o.a. parkeren, verbouwen en evenementen.
Huwelijk, geregistreerd partnerschap, trouwambtenaren en trouwlocaties.
Rijbewijs aanvragen en vernieuwen, buitenlands rijbewijs.
Erfpacht in Den Haag, heruitgifte, betalen, van erfpacht naar eigen grond.
Meldingen voor afval, milieu, groen, (ver)bouwen, openbare ruimte, evenementen, schade en andere meldingen.
Hulp bij integreren. Inburgeren, naturaliseren. Werken en wonen in Nederland. Statushouders.
Subsidies aanvragen voor wonen & bouwen, zorg & welzijn, cultuur, onderwijs, evenementen en sport.
Begrafenis of crematie regelen. Overlijdensakte, grafrechten, begraafplaatsen, asbezorging.
Echtscheidingsakte, inschrijving van echtscheiding, ontbinding van geregistreerd partnerschap melden.

In de Haagse zwembaden is er voor iedereen wat te doen. Bekijk op deze pagina de openingstijden en het recreatieve aanbod tijdens de zomervakantie van zaterdag 9 juli tot en met zondag 21 augustus 2022.
22 juni 2022
De gemeente voert campagne tegen straatintimidatie. Dat is ongewenst gedrag waardoor iemand zich bang en onveilig voelt. In de campagne spreken 9 Hagenaars zich uit tegen straatintimidatie. Dat doen zij via social media en posters in de stad.
15 juni 2022
Zomerprogramma voor kinderen, energievoorlichting op Haagse Markt en Hagenaars tegen straatintimidatie. Lees over deze en andere onderwerpen de nieuwe Stadskrant van 6 juli 2022 die huis-aan-huis bezorgd wordt als bijlage in uw huis-aan-huisblad.
5 juli 2022
meer nieuws ›
Stadsdeelkantoren, wijkprogramma’s, bewonersinitiatief.
Bouwvergunningen, erfpacht, bestemmingsplannen, bouwprojecten, VvE-balie.
Bereikbaarheid, parkeren, Rotterdamsebaan, openbaar vervoer, verkeersveiligheid.
Bedrijf starten of opheffen, huisvesting, vergunningen, subsidies.
Zwembaden, sporthallen, advies voor sportverenigingen, schoolsport.
Kwaliteit lucht, klimaat, water en bodem, duurzaamheid, afval en meer.
Voorschoolbeleid, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, hbo, internationaal onderwijs.
Centra Jeugd en Gezin, jongeren informatiepunt, kinderopvang en peuterspeelzalen.
Voor al uw vragen over werk, zorg, opvoeden, ouder worden, welzijn en maatschappelijk werk.
Markten, stadsboerderijen, kunst en cultuur, activiteiten in de stad.
Haags veiligheidsbeleid, aanpak, veiligheid in uw stadsdeel.
Participatie in Den Haag, initiatieven, Stadspanel.
nieuws
Gemeenteraadsleden, vergaderschema, live uitzendingen, raadscommissies, vergaderstukken.
Burgemeester en wethouders, collegebesluiten, toespraken en onderscheidingen.
Gemeentelijke diensten, de rekenkamer, dienstreizen, Atrium City Hall.
Traineeprogramma’s, vacatures. Den Haag als werkgever, arbeidsvoorwaarden.
Internationale organisaties en internationale zone.
In ‘Den Haag in cijfers’ vindt u informatie over de stad en haar inwoners.
Verkeersprojecten, bouwprojecten en ICT-projecten.
Belastingplan, regelingen, verordeningen, beleid, Wet openbaarheid van bestuur, mandaatregelingen.
Gemeenteraadsverkiezing 2022, Verkiezingen, kiezers buiten Nederland, Unit Verkiezingen.
Contactgegevens, stadsdeelkantoren, afspraak maken, klachten, bezwaar en beroep.
Op deze pagina vindt u meer informatie over het coronavirus. De gemeente geeft steun aan ondernemers en de cultuursector.
Den Haag vangt vluchtelingen uit Oekraïne op. Vluchtelingen die zich nu melden en geen onderdak hebben, worden opgevangen in hotels.

source

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.