Energietoeslag voor lage inkomens | Rotterdam.nl – Gemeente Rotterdam

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.
Information available in English:
Tourist info available in English:
Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.
Information available in English:
Tourist info available in English:
Lees hier verder hoe het zit.
Ontving u in januari 2022 een uitkering van de gemeente Rotterdam? Dan hoeft u niets te doen. De gemeente heeft het bedrag van 800 euro al op uw rekening gestort. U heeft hierover een brief ontvangen.
Heeft u in januari 2022 een inkomen tot 140% van het sociaal minimuminkomen?
Dan kunt u de energietoeslag van 800 euro zelf aanvragen. Doe dit via de pagina Energietoeslag. U heeft hiervoor een DigiD nodig.
Dat is afhankelijk van uw situatie.
Het gaat om uw netto-inkomen in januari 2022. Dat is dus wat u (en uw eventuele partner) daadwerkelijk op uw rekening heeft ontvangen. Vakantiegeld telt daarbij niet mee. Als inkomen telt mee:
Per huishouden kunt u één keer energietoeslag krijgen.
Heeft u graag hulp bij uw aanvraag, bijvoorbeeld als het online niet lukt? Bel 14 010, of ga naar de Vraagwijzer of het Huis van de Wijk bij u in de buurt.
Neem het volgende mee als u langs gaat bij de Vraagwijzer of het Huis van de Wijk:
Wilt u weten op welke plekken in de stad u hulp kunt krijgen bij het aanvragen van financiële extraatjes? Op de plattegrond ziet u waar u terecht kunt.
Kent u mensen die misschien recht hebben op de energietoeslag? Vertel hun er dan over. De gemeente Rotterdam wil dat zo veel mogelijk mensen, die recht hebben op de toeslag, hem ook echt ontvangen.
De gemeente kan u helpen. Ga naar de pagina Extraatje-010.
Vanaf maandag 2 mei tot het einde van 2022 kunt u de energietoeslag aanvragen via de pagina Energietoeslag.
De energietoeslag is bedoeld voor mensen die in januari 2022 een inkomen hadden tot 140% van het wettelijk sociaal minimuminkomen. Welk bedrag dat is, hangt af van uw situatie. Kijk op deze webpagina voor het overzicht.
Het aanvragen gaat digitaal via de pagina Energietoeslag. U heeft daarvoor een DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? Vraag dit dan eerst aan.
Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van DigiD? Ga dan langs bij het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in de bibliotheek. Het informatiepunt is op de volgende bibliotheeklocaties beschikbaar:
Heeft u graag hulp bij uw aanvraag, bijvoorbeeld als het online niet lukt? Bel 14 010, of ga naar de Vraagwijzer of het Huis van de Wijk bij u in de buurt.
Heel het jaar 2022 kunt u de energietoeslag aanvragen. Maar bij de beoordeling van uw aanvraag kijken we naar uw inkomen van januari 2022.
U kunt de energietoeslag maar één keer aanvragen.
Bij uw aanvraag hoeft u geen loonstrook of uitkeringsspecificatie mee te sturen. We controleren wel of het opgegeven inkomen klopt.
Ja, de gemeente kan bij de aanvraag en achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties gegevens opvragen over uw woonsituatie en het inkomen van u (en uw partner). Zo zorgt de gemeente dat de toeslag bij de mensen terecht komt voor wie hij bedoeld is.
We vertrouwen erop dat u bij uw aanvraag alle informatie volledig en juist doorgeeft. Heeft u ons met opzet verkeerde informatie gegeven? Dan kunt u een boete krijgen. Heeft u per ongeluk verkeerde gegevens doorgegeven? Laat dat dan direct aan ons weten via 14 010.
De energietoeslag is bedoeld voor de stijgende energiekosten. Besteed het geld dus aan uw energierekening. Zijn uw energiekosten nu nog niet zo hoog? Bewaar het bedrag dan voor als dat later verandert.
Misschien was dan in januari 2022 dit het geval:
Als dit allemaal niet het geval was, bel dan met 14 010. Vraag zelf de energietoeslag aan als u denkt dat u er recht op heeft.
Ja, als u nu in Rotterdam woont en in januari een bijstandsuitkering of een inkomen onder de gestelde grens had, kunt u de energietoeslag op de pagina Energietoeslag aanvragen.
Nee, studenten met studiefinanciering hebben geen recht op de energietoeslag. Studenten zonder studiefinanciering kunnen de energietoeslag wel aanvragen.
U heeft samen een huishouden als u op hetzelfde woonadres in Rotterdam woont. En als u de vaste lasten (huur, energie) en de dagelijks kosten (zoals boodschappen) samen deelt.
Nee, we houden ons aan de inkomensgrenzen die we hebben vastgesteld. Dat betekent dat sommige mensen net binnen en anderen net buiten de regeling vallen. We kunnen daarbij geen uitzonderingen maken. Zo houden we de regeling helder en goed uitvoerbaar. We begrijpen dat het heel vervelend is als nu net niet voor de toeslag in aanmerking komt. Maakt u zich zorgen over geld? Kijk op www.rotterdam.nl/extraatje010.
Nee, we kijken bij alle aanvragen naar het inkomen van januari. Dit kan voor sommige mensen gunstig en voor anderen ongunstig uitvallen. We begrijpen dat het heel vervelend is als u net niet in aanmerking komt voor de energietoeslag. Maakt u zich zorgen over geld? www.rotterdam.nl/extraatje010
Nee, we kijken naar uw situatie in januari 2022.
Nee, de energietoeslag is een gift en wordt niet gekort op uw bijstandsuitkering.
Nee, de energietoeslag valt onder de bijzondere bijstand. U hoeft er geen belasting over te betalen. Het is een eenmalige, onbelaste uitkering.
Nee, de energietoeslag heeft geen gevolgen voor andere toeslagen.
Ja, ook als u geld heeft teruggekregen, heeft u recht op energietoeslag.
Voor de energietoeslag kijken we naar uw inkomen in januari 2022. Is dit inkomen minder dan 140% van het sociaal minimum? Dan heeft u mogelijk recht op de energietoeslag. Is uw inkomen hoger maar heeft u door bijvoorbeeld loonbeslag minder te besteden? Dan heeft u geen recht op de energietoeslag.
Als u in januari 2022 een bonus heeft ontvangen voor uw werk in 2021 dan hoeft u deze niet mee te tellen als inkomen voor januari 2022. U komt nog steeds in aanmerking voor de energietoeslag.
Binnen 8 weken ontvangt u een brief waarin staat of u energietoeslag krijgt.
Dan helpt de gemeente u graag. Ga naar de Vraagwijzer bij u in de buurt.
De Energiebox010 is een doos vol producten waarmee u energie, water en geld bespaart. Zo maakt u uw huis ook direct duurzamer. Haal een Energiebox010 op tijdens een evenement bij u in de buurt.
Wilt u besparen op uw energie, maar weet u niet zo goed hoe? Dan kunt u een afspraak maken met een medewerker van de Energiebanknederland.nl. Zij kunnen u helpen met tips om te besparen. Dit advies is gratis als u een minimuminkomen heeft.
Staat het antwoord niet bij de veelgestelde vragen, of heeft u andere vragen na het lezen van de informatie op deze pagina? Stuur dan een mail naar energietoeslagWI@rotterdam.nl.

source

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.