Gemeentelijke belasting betalen | Rotterdam.nl – Gemeente Rotterdam

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.
Information available in English:
Tourist info available in English:
Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.
Information available in English:
Tourist info available in English:
U heeft een aanslag gemeentelijke belastingen ontvangen. Deze kunt u op 3 manieren betalen.
Via de knop ‘Belasting betalen’ kunt u uw aanslag in één keer betalen. U logt in met uw DigiD. Bedrijven loggen in met eHerkenning.
Sinds 1 juli 2021 kunt u eHerkenning niveau 1 niet meer gebruiken. Lees meer over het gebruik van eHerkenning door de gemeente Rotterdam
Let op: Het is niet mogelijk om via Mijn Loket te betalen als op uw computer de bankiersbeveiliging aan staat.
Via de knop ‘Incasso regelen’ kunt u:
Met een automatische incasso betaalt u altijd op tijd.
Wilt u een automatische incasso per post aanvragen, aanpassen of stopzetten? Kijk voor meer informatie onder Per post aanvragen.
Een betalingsregeling aanvragen kan alleen in de volgende gevallen:
U vraagt de betalingsregeling online aan via de knop ‘Betalingsregeling aanvragen’. Bij een online aanvraag krijgt u als burger een standaard betalingsregeling toegewezen van 12 termijnen. Voor een bedrijf is dit standaard 10 termijnen. De gemeente beoordeelt uw aanvraag op basis van uw betaalhistorie.
Wilt u de betalingsregeling per post aanvragen? Kijk voor meer informatie onder Per post aanvragen.
Ruimere betalingsregeling
Is een betalingsregeling van 12 maanden niet voldoende voor uw situatie? Dan kunt u een betalingsregeling voor meer dan 12 maanden aanvragen. Stuur het aanvraagformulier met de kopieën die op het formulier worden gevraagd naar het adres dat bovenaan de brief staat.
U krijgt een brief waarin de betalingsregeling wordt bevestigd. Voor de eerste maand ontvangt u geen acceptgiro. Het eerste bedrag moet u zelf voor de afgesproken datum overmaken. Voor de volgende maanden ontvangt u een acceptgiro. Vergeet niet het betalingskenmerk te vermelden.
Iedere keer dat u een maandbedrag overmaakt, krijgt u een nieuwe acceptgiro voor het volgende maandbedrag. U bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd betalen van het afgesproken bedrag.
De afgesproken betaaldatum, de hoogte van het bedrag en het aantal termijnen kunnen niet achteraf worden aangepast. Voor een nieuwe vordering vraagt u een nieuwe betalingsregeling aan.
U betaalt de belasting zonder extra kosten als u:
Kiest u voor een betalingsregeling? Dan betaalt u invorderingsrente over de aanslag. Dit is standaard 0,01 % van het openstaande bedrag.
Als u per post uw betaling wilt regelen, dan stuurt u een brief naar de gemeente. Hieronder ziet u wat er in uw brief moet staan. Het adres van de gemeente is:
Gemeente Rotterdam
Belastingen, afdeling Invordering
Postbus 924
3000 AX Rotterdam
Schrijf in uw brief:
Schrijf in uw brief:
Schrijf in uw brief:
Schrijf in uw brief:
Niet iedereen komt in aanmerking voor een automatische incasso. Automatische incasso kan niet worden aangevraagd:
Is de machtiging binnen 4 weken na de datum van de aanslag binnen bij Belastingen? Dan wordt de belastingaanslag in 10 maandelijkse termijnen afgeschreven. De automatische incasso geldt alleen voor het aanslagbiljet Gemeentelijke heffingen. Aanslagen voor andere heffingen vallen niet onder deze automatische incasso. U moet de andere heffingen zelf betalen binnen de termijn die op de aanslag staat.
Let op: Als u voor de aanslag Gemeentelijke heffingen een betalingsregeling heeft, dan kunt u geen automatische incasso aanvragen. Vraagt u automatische incasso aan? Dan gaat de incasso pas het volgende jaar in.
U kunt op elk moment de automatische incasso stopzetten. U geeft dit uiterlijk 14 dagen vóór de eerstvolgende automatische incasso door. Stopt u de automatische incasso? Dan betaalt u het bedrag dat overblijft in één keer. Vermeld het aanslagnummer (vorderingsnummer) bij uw betaling. Na het stopzetten krijgt u een bevestiging per post.
De bankgegevens:
IBAN: NL97ABNA0644512113
BIC: ABNANL2A
De eerste termijn wordt afgeschreven rond de vervaldatum die op de aanslag staat. Daarna wordt in 10 termijnen aan het eind van de maand afgeschreven.
Meer informatie leest u in het Incassoreglement.
Als ondernemer kunt u onder bepaalde voorwaarden een betalingsregeling aanvragen:
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente.
Bent u het niet eens met een afwijzing of intrekking van een betalingsregeling? Dan kunt u hiertegen binnen 10 dagen na de datum op de beschikking in beroep gaan. Het college van burgemeester en wethouders beslist over uw beroepschrift. De afhandeling duurt ongeveer 6 weken. Uw beroepschrift stuurt u naar:
College van burgemeester en wethouders
directeur Belastingen Rotterdam
Postbus 924
3000 AX Rotterdam
Wanneer u op hetzelfde adres woont, dan gaat dit vanaf de volgende aanslag automatisch. Staat u niet op hetzelfde adres ingeschreven, dan wordt de aanslag naar de erfgenaam gestuurd
De volgende termijnbedragen van uw automatische incasso worden hoger. Het bedrag van de niet afgeschreven termijn wordt verdeeld over de nog overgebleven termijnen.
U hoeft het niet betaalde termijnbedrag dus niet zelf over te maken.
Als het binnen 6 maanden twee keer niet lukt om het bedrag automatisch af te schrijven van uw rekening, vervalt de automatische incasso voor deze vordering. U krijgt daarvan per post bericht. Deze stopzetting geldt voor deze ene aanslag. Als er nog andere automatische incasso’s zijn, dan blijven deze lopen.
Ja, na overlijden zijn de erfgenamen verantwoordelijk om de aanslag te betalen. Er zijn verschillende mogelijkheden:
De erfenis is aanvaard: de erfgenamen moeten de aanslag betalen.
De erfenis is verworpen: de erfgenamen hoeven de aanslag niet te betalen. Hiervoor heeft de gemeente de akte van verwerping en een kopie legitimatiebewijs nodig.
De erfenis is beneficiair aanvaard: de erfgenamen zijn in afwachting van de boedelbeschrijving en besluiten daarna of de erfenis wordt aanvaard of verworpen. Deze boedelbeschrijving wordt opgemaakt door de rechtbank. Dit kan even duren. Als u de gemeente de akte van beneficiaire aanvaarding en een kopie legitimatiebewijs toestuurt, wacht de gemeente tot u aangeeft of de erfenis uiteindelijk aanvaard of verworpen is.
De erfenis is aanvaard, maar u kunt de aanslag niet betalen. Hiervoor belt u naar 14 010 en vraagt u naar de afdeling Specifieke Invordering van Belastingen. De gemeente zoekt dan samen met u naar een oplossing.
De gevraagde documenten kunt u sturen naar: dwanginvorderingDV@rotterdam.nl. Of per post naar:
Gemeente Rotterdam
Belasting, afdeling Invordering
Postbus 924
3000 AX Rotterdam
Heeft u niet het juiste kenmerk of vorderingsnummer vermeld? Stuur dan een kopie van het betaalbewijs op. Hierop moet staan:
Opsturen kan per email of per post
U kunt in Mijnloket controleren of de betaling juist is verwerkt.
Nadat u een dwangbevel (“binnen 2 dagen betalen”) heeft ontvangen, kunt u een betalingsregeling aanvragen. Zodra de aanvraag van de betalingsregeling is toegewezen hoeft u niet binnen 2 dagen te betalen. Doe dit online, dan ontvangt u direct hiervan een toewijzing of afwijzing.
U kunt uw rekeningnummer online of per post aanpassen:
De aanslag waarvoor u bezwaar heeft gemaakt of kwijtschelding heeft aangevraagd, zal niet meegaan in de betalingsregeling.
U heeft voor deze aanslag(en) al eerder een verzoek ingediend. Bijvoorbeeld: een bezwaarschrift, verzoek tot kwijtschelding of een automatische incasso. Dit eerdere verzoek handelt de gemeente eerst af. U kunt het deel van de aanslagen dat u niet bestrijdt, wel alvast zelf (in gedeeltes) betalen. Na afhandeling kunt u opnieuw een betalingsregeling aanvragen. Als u nog een betalingsregeling heeft lopen en daarna pas een ander verzoek indient, blijft uw betalingsregeling wel actief.
 
Als u teveel belasting heeft betaald aan de gemeente, dan wordt het bedrag dat u tegoed heeft verrekend met andere openstaande bedragen.
Als er geen openstaande bedragen zijn waarop verrekend wordt, dan krijgt u binnen 6 weken het geld terug.
Uw aanvraag voor een betalingsregeling kan worden afgewezen als u al een ander verzoek hebt gedaan. U hebt bijvoorbeeld kwijtschelding of automatische incasso aangevraagd. Of u heeft bezwaar gemaakt. Dit verzoek of bezwaar behandelen wij eerst.
16 dagen nadat u het besluit over uw vorige verzoek van ons krijgt, kunt u weer een betalingsregeling aanvragen. De 16 dagen hebben te maken met de tijd die u hebt om een bedrag te betalen. In deze periode worden andere aanvragen tegengehouden. Ook wanneer een betalingsregeling is ingetrokken en u vraagt direct een nieuwe aan, wordt uw verzoek binnen deze 16 dagen afgewezen.
 

source

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.